Test Necessitats i Situació ATEX

Si sou aquí és perquè probablement us preocupa la seguretat a la vostra empresa i voleu conèixer millor les necessitats i situació de la mateixa quant a Atex.

Però, com saber si la vostra empresa compleix les exigències d’aquesta Directiva? Emplenant el següent formulari.

Amb ell, a través del seu correu, podrà conèixer detalladament la situació actual de la seva empresa quant al compliment de la normativa Atex i detectar possibles àrees de millora.

Formulari necessitats Atex

Correu *

1. Nom de l'empresa

2. A quin sector pertany? *

3. Quines necessitats té la vostra empresa relacionades amb els riscos ATEX? *

4. Tenen a les seves instal·lacions àrees de treball amb riscos ATEX? *

5. Quina avaluació i classificació tenen les zones de la vostra empresa amb risc d'explosió?

6. Té la vostra empresa Document de PROTECCIÓ CONTRA EXPLOSIONS (DPCE, DOPEX, segons requeriments de RD 681/2003)? *

7. Data del document (DPCE)?

8. Data de la darrera actualització?

9. En quina situació estan els equips que té instal·lats actualment a zones classificades Atex? *

10. Quina és la data dinstal·lació daquests equips? *

11. Quin tipus de formació tenen els seus treballadors que estan a instal·lacions ATEX actualment? *

12. Té implantat un sistema de formació continuada en temes de seguretat Atex? *

13. Coneix les diferents normatives que afecten el món de l'Atex? *
Por ejemplo la normativa de calidad, otras normas de PRL, ....

14. Creieu que a la vostra empresa seria d'interès millorar aspectes relacionats amb la seguretat dels riscos ATEX? *

15. Ha utilitzat alguna vegada suport extern per cobrir les seves necessitats a ATEX? *

16. Com considera que és principalment la cultura de la seva organització respecte a l'ATEX? *

17. Quina valoració proporcionaria ara mateix a la situació de la seva empresa davant dels riscos ATEX
Sent 1 una valoració molt baixa i 5 la puntuació més alta
0.00


Preguntes freqüents sobre el Formulari de Test de Necessitats i Situació ATEX

És important conèixer les necessitats de la teva empresa en relació amb els riscos Atex perquè la prevenció d’explosions a l’entorn laboral és una qüestió prioritària per a qualsevol empresa. Comptar amb un pla de prevenció d’explosions no només garanteix la seguretat dels treballadors, sinó que també contribueix a l’eficiència i la rendibilitat de l’empresa. En conèixer les necessitats de la teva empresa en relació amb els riscos Atex, podràs detectar possibles àrees de millora i prendre mesures per garantir la seguretat i l’èxit del teu negoci.

Per respondre aquesta pregunta, és important que tinguis en compte els riscos específics de la teva empresa en relació amb els riscos Atex. Pots tenir en compte factors com la presència de substàncies inflamables, les zones de treball que es puguin considerar potencialment explosives, i qualsevol altra informació rellevant que pugui estar relacionada amb la prevenció d’explosions.

Les àrees de treball amb riscos Atex són aquelles en què hi pot haver la possibilitat d’una explosió a causa de la presència de substàncies inflamables o explosives. Poden incloure, per exemple, àrees en què s’emmagatzemen o manipulen productes químics, àrees on es produeixen pols combustibles o zones on s’utilitzen equips o maquinàries que puguin generar espurnes o calor. Per identificar aquestes àrees a la teva empresa, és important fer una avaluació de riscos i tenir en compte qualsevol informació rellevant en relació amb la prevenció d’explosions.

El Document de Protecció contra Explosions (DPCE) és un document obligatori que ha de ser elaborat per les empreses que treballen amb substàncies inflamables o explosives i que estableix les mesures de prevenció d’explosions que cal adoptar a l’empresa. Comptar amb un DPCE és important perquè ajuda a garantir la seguretat dels treballadors i evitar possibles sancions o multes per incompliment de les normatives Atex.

És important que els treballadors de la teva empresa comptin amb formació en temes de seguretat Atex per poder garantir-ne la seguretat i prevenir possibles accidents. La formació pot incloure, per exemple, la identificació de riscos Atex, l’ús correcte d’equips de protecció personal i el coneixement de les mesures de prevenció d’explosions que cal adoptar a l’empresa. A més, comptar amb treballadors formats en seguretat Atex contribueix a una cultura de prevenció i seguretat a l’empresa, cosa que alhora pot millorar l’eficiència i la rendibilitat del negoci.

Necessites alguna cosa més?

Logotipo_Normagest_negativo_color
Cardenal Reig, 17 Bajos
08028 Barcelona
Formulari de CONTACTE
Abrir chat
1
💬 ¿Necesitas ayuda?
¿Hablamos?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?