Certificacions Atex

Documentació i expedients tècnics per als fabricants de maquinària a certificar com ATEX.

Els equips elèctrics i no elèctrics que s’instal·len a llocs on es poden formar atmosferes explosives han de complir uns requisits, obtenir una certificació i aconseguir el marcat Atex d’acord amb les disposicions dictades pel Reial decret 144/2016 que transposa la Directiva 34/2014/UE.

Perquè un equip o sistema pugui ser comercialitzat com a Atex s’ha de dissenyar i construir d’acord amb la Directiva ATEX, i estar proveït de declaració de conformitat basada en:

Complir els Requisits Essencials de Seguretat i Salut aplicables
Disposar de Declaració Conformitat CE
Marcat CE dels equips

Serveis de Consultoria necessaris per realitzar el marcatge CE per la Directiva ATEX:

Elaboració d’expedient tècnic

Informació que ha d’incloure al manual d’instruccions

Assajos a què ha de sotmetre la màquina

Certificats dels components a aportar

Mesures preventives necessàries

Possible gestió davant d’un organisme notificat, en funció de la categoria de la vostra màquina

Avaluació i Informes d'idoneïtat per a la ubicació de maquinària a una zona ATEX classificada

Anàlisi dels equips així com de la zona on es volen instal·lar i realització d’informes d’idoneïtat, que inclouran la justificació de la idoneïtat de l’equip, i les propostes, si escau, de modificacions i/o adaptacions de l’equip i de les mesures a implementar per tal de garantir les condicions de seguretat i d’idoneïtat de funcionament de l’equip dins de la seva àrea de treball.

Preguntes freqüents sobre Certificacions ATEX

Els equips i sistemes de protecció previstos per ser comercialitzats a la Unió Europea han de disposar de marcatge ATEX i Declaració de Conformitat CE, emesa pel fabricant o representant legal.

També s’adjuntarà amb cada unitat subministrada un manual d’instruccions, a la versió original ia l’idioma de l’usuari que, almenys, haurà d’incloure:

  • Instruccions de seguretat relatives a la posada en servei, ús, muntatge i desmuntatge, manteniment i reparació, instal·lació i ajustament.
  • Informació relativa al marcatge i la facilitació del manteniment.
  • Totes aquelles instruccions, plànols i esquemes que siguin útils des del punt de vista de la seguretat.
  • Quan escaigui, indicació relatives a la formació de l’usuari, els detalls sobre la utilització al lloc i en les condicions previstes, els paràmetres o magnituds o valors límit de l’aparell i les condicions especials d’utilització.

Sí, cal fer una Avaluació i un Informe d’Idoneïtat.

L’informe haurà d’incloure la justificació de la idoneïtat dels equips, i les propostes, si escau, de modificacions i/o adaptacions dels equips i de les mesures a implementar per tal de garantir les condicions de seguretat i d’idoneïtat de funcionament de l’equip dins de la vostra àrea de treball.

No, la classificació de zones és diferent per a pólvores i per a gasos i per tant el marcatge dels equips també.

En cas dusuari, lequip incorrecte haurà de ser substituït per un altre equip que disposi de la certificació adequada a la classificació de la zona on subica.

En cas de fabricant, haurà de modificar lexpedient tècnic per justificar el nou marcat requerit.

La certificació ATEX es obligatoria i important perquè acredita que un producte ha estat dissenyat i construït amb els requisits de seguretat per al seu ús en àrees amb risc d’incendi i explosió ATEX.

El fabricant genera la documentació tècnica, en format expedient tècnic acreditatiu de compliment de les Directives que li són daplicació i de les Normes que han de complir, així com del resultat dels assaigs que hagués pogut ser precís per a aquesta verificació.

El producte / màquina es marca d’acord amb la seva certificació, cosa que permet la comercialització del mateix.

El cost és la suma de varis factors 

L’expedient tècnic de certificació és un vestit a mesura que depèn de diversos factors que influeixen de manera que s’han d’analitzar cadascun específicament per poder preparar una oferta personalitzada.

Alguns dels factors que condicionen el cost d’aquesta certificació són:

  • Categoria de l’equip a certificar, si se certifica com a equip elèctric o no elèctric.
  • Valoració de la complexitat: si és un equip o màquina més o menys complex i/o singular que requereixi l’aplicació de normativa específica.
  • El requeriment d’assajos: justificacions que requereixin de la realització de proves i/o assajos.
  • Expertis del fabricant: si el fabricant ja té experiència prèvia en construcció d’equips similars o no és el cas i necessita un acompanyament més proper, en el disseny de la màquina quant a aplicació dels requeriments de seguretat específics com a màquina/equip a certificar a ATEX.

Estarem encantats d’oferir-vos un ordre de magnitud econòmica en el cas que ens facilite característiques sobre l’equip que necessita certificar

Logotipo_Normagest_negativo_color
Cardenal Reig, 17 Bajos
08028 Barcelona
Formulari de CONTACTE
Abrir chat
1
💬 ¿Necesitas ayuda?
¿Hablamos?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?