Sectors ATEX

La Directiva ATEX s’aplica a una àmplia gamma de sectors, entre els quals s’hi inclouen la indústria química, la indústria petroquímica, la farmacèutica, benzineres, instal·lacions agropecuàries, entre altres sectors.

Cada sector industrial té les pròpies particularitats quant a l’afectació ATEX.

¿Cuáles son los principales sectores afectados por el ATEX?

Explica'ns els teus dubtes o necessitats i t'orientarem cap a la teva solució

Preguntes freqüents Sectors afectats per l'ATEX

Al sector de la indústria química es transformen i empren gasos, líquids i sòlids inflamables en multitud de processos.

En aquests processos es poden formar barreges explosives. Per exemple: Plantes de producció i manipulació de sofre, Zones de treball, manipulació i emmagatzematge, llocs on es transvasin líquids volàtils inflamables d’un recipient a un altre, Locals amb dipòsits de líquids inflamables oberts o que es puguin obrir, Sales de bombes o compressors per a gasos o líquids inflamables, Instal·lacions on es produeixin, manipulin, emmagatzemin o consumeixin gasos inflamables.

Al sector de la indústria alimentària, en el transport i emmagatzematge de farines, grans i derivats poden generar pólvores explosives.

Si s’aspiren i separen en filtres, pot aparèixer una atmosfera explosiva al filtre.

Per exemple: Locals d’extracció de greixos i olis que utilitzin dissolvents inflamables, Assecadors de material amb dissolvents inflamables, Zones de treball, manipulació i emmagatzematge, Entre les pólvores combustibles tenim la farina i derivats, el midó, el sucre, el cacau, la llet i l’ou en pols, les espècies, etc., Fàbriques de farina panificable, Fabricació de pa i productes de fleca.

Al sector de la indústria farmacèutica sovint s’utilitzen alcohols com a dissolvents. També es poden utilitzar substàncies sòlides actives i auxiliars explosives, per exemple lactosa, vitamines, paracetamol, etc. Zones de treball, manipulació i emmagatzematge.

A algunes explotacions agrícoles s’utilitzen instal·lacions de generació de biogàs. En cas de fuites, es poden formar barreges explosives biogàs/aire. Les deshidratadores de farratge, esclofolladores d’ametlla i altres instal·lacions similars generen atmosferes explosives. Emmagatzematge i utilització de fertilitzants (Nitrat Amònic).

El tractament de residus reciclables pot comportar riscos d’explosió per envasos no buidats completament del contingut de gasos o líquids inflamables o per pols de paper o matèries plàstiques.

Els gasos de digestió generats en el tractament d‟aigües residuals en depuradores poden formar mescles explosives gas/aire. Els llots secs també són explosius.

La boirina de polvorització que es forma a l’esmaltat de superfícies amb pistoles de pintura en cabines de lacat, igual que els vapors de dissolvents alliberats, pot provocar una atmosfera explosiva en contacte amb l’aire. Els pigments pulverulents poden ser molt explosius. Per exemple, a zones a l’interior de cabines de pintura amb pistoles de polvorització i el seu entorn proper.

La gasolina i el gasoil són líquids inflamables potencials generadors d’atmosferes explosives. Per evitar la inflamació d’una atmosfera explosiva en una benzinera podem actuar sobre diferents fonts d’ignició, per exemple: la instal·lació i els equips elèctrics, la posada a terra en els transvasaments o les tasques de manteniment i reparació

Normalment les quantitats de productes inflamables són reduïdes i el confinament i la ventilació fan innecessària la classificació. No obstant això, amb caràcter general, cal analitzar la possibilitat de formació d’atmosferes explosives si hi ha quantitats importants de matèries inflamables.

Els hidrocarburs manejats a les refineries són tots inflamables i, segons el seu punt d’inflamació, poden provocar atmosferes explosives fins i tot a temperatura ambient. Lentorn dels equips de transformació petrolífera gairebé sempre es considera zona amb risc dexplosió.

Són zones on es poden generar atmosferes explosives: llocs on es transvasen líquids volàtils inflamables d’un recipient a un altre; locals amb dipòsits de líquids inflamables oberts o que es puguin obrir; Sales de bombes o compressors per a gasos o líquids inflamables; Instal·lacions on manipulin, emmagatzemin o consumeixin gasos inflamables.

Es poden generar Atmosferes Explosives: Fabricació de pinsos compostos; Elaboració de correctors vitamínico-minerals; Sitges per a emmagatzematge de cereals. Entre les pólvores combustibles tenim els cereals, grans i derivats, midó, fenc; Assecador de cereals i deshidratadores d’alfals.

En el treball de peces de fusta es generen pols de fusta que poden formar barreges explosives pols/aire en filtres o en sitges.

Així mateix, els serradors i les indústries de fabricació de paper i cel·lulosa presenten riscos.

Compte amb nosaltres

Logotipo_Normagest_negativo_color
Cardenal Reig, 17 Bajos
08028 Barcelona
Formulario de CONTACTO
Abrir chat
1
💬 ¿Necesitas ayuda?
¿Hablamos?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?